Exodus

73 komentářů u „Exodus“

 1. Takže tedy – buď vítán, kdo v dobrém přicházíš…

  Tuto stránku jsem pojmenoval „Exodus“; protože celý tento projekt je vzniklý a míněný v prvé řadě jako odchod z nepovedeného nového formátu diskusí na Deníku Referendum.

  Vítám tím tedy ještě jednou všechny, kdo sem přijdou s úmyslem nadále navzájem vyměňovat a konfrontovat své názory a myšlenky na témata jak politická, tak ale i další, obecně společenská.

  V tuto chvíli zde není k dispozici téměř o nic více, nežli právě jenom tato prvotní stránka. Ta je míněna právě jenom pro ten prvotní akt „přestěhování“; především vůbec o zjištění, kolik členů by mělo o účast na nové diskusní platformě zájem.

  A za druhé: na této stránce bychom si chtěli vyjasnit základní otázky, jak má být toto nové fórum uzpůsobeno. V žádném případě nechceme opakovat jednání vedení DR, kdy nový formát zavedlo aktem „shora“, aniž by se zajímalo o názory a potřeby kmenové diskusní komunity.

  Tolik tedy úvodem; tak tedy ještě jednou, kdo má zájem o účast na tomto novém fóru, ať se přihlásí zde, na této stránce.

 2. Hned jako první věc musím/mohu sdělit, že v zásadě je možno změnit všechno – tedy i samotný název tohoto projektu.

  Musím přiznat: s tím názvem „Humanistické dialogy“ jsem si nebyl nijak jistý, ale protože se jednalo především o to ty nové stránky vytvořit pokud možno rychle (než by se ta původní diskusní komunita z DR zcela rozprchla), neměl jsem čas na příliš dlouhé úvahy.

  Původně jsem zamýšlel název „Levicové dialogy“; ale na straně druhé jsem se přece jenom chtěl distancovat od leckdy až fundamentalisticky levicového zaměření DR. A za druhé: zcela záměrně bych chtěl spektrum výměny názorů zde rozšířit i za levicový horizont. (Jednu chvíli jsem uvažoval dokonce i o názvu „Pravo – levý dialog“; ale to se mi zase zdálo až příliš úzce zpolitizované.)

  Zůstal jsem tedy nakonec u obecnějšího označení „Humanistické dialogy“; ovšem jak řečeno nejsem o tomto názvu nijak příliš přesvědčen, zdá se to být až poněkud příliš univerzální, málo pregnantní.

  Takže kdyby někomu napadl nějaký příhodnější název, jak řečeno všechno je ještě možno změnit (s výjimkou původní URL).

 3. P.S. S potěšením zjišťuji, že i už publikované příspěvky je (na rozdíl od nového DR) možno i dodatečně upravovat/opravovat. Nejsem si jenom stoprocentně jistý jestli tuto možnost má každý, anebo jenom administrátor. Ale doufejme, že tato možnost editovat vlastní příspěvky je tu otevřena každému.

 4. A ještě něco: už i v základním nastavení – jak teď zjišťuji – je možno nahlédnout „Nejnovější komentáře“; čili další vítaná změna oproti novému formátu DR. A přitom právě z toho jsem měl vlastně největší obavy: jestli tady bude možno obnovit tu původní (velice ceněnou) funkci z původního DR „Nejvíce diskutované“. Přímo tato funkce tady (zatím) ještě není; ale v každém případě alespoň ty „Nejnovější komentáře“ tu jsou k dispozici.

 5. Vážený pane Poláčku, gratuluji k prvním krokům k uskutečnění Vašeho záměru. Snad se Vám podaří přilákat na blog zajímavé diskutéry a nahradit ztracený ráj na DR. V tom případě se ráda zúčastním.

 6. Sice nevím, jestli zde budu diskutovat, ale občas si možná ty nové diskuse aspoň přečtu. Hodně štěstí, pane Poláčku.

 7. Tak Vás vítám do ráje, paní Zemanová. 😉

  A myslím, že nějací zajímaví diskutéři tu už jsou. A nějací další by se ještě měli objevit.

 8. Taktéž zdravím i paní Hájkovou; i když jak se zdá, tak ta sem napřed jenom tak trochu opatrně nakukuje.

  Musíme tedy hledět, abychom sem umisťovali natolik zajímavé texty, že Vás to přece jenom naláká i k vlastní účasti.

  – Ovšem právě tohle je v tuto chvíli můj největší problém, zatím jsem pořád ještě nepřišel na to jakým způsobem by tu bylo možno psát respektive umisťovat texty. Nějak to určitě jde, ale pro někoho kdo je tato záležitost zcela nová, je opravdu dost obtížné propracovat se všemi těmi možnými šablonami a nastaveními. Už jenom zprovoznit tuto jednu stránku mě stálo prakticky celé odpoledne.

  Na straně druhé je vlastně až nečekaný úspěch, že se mi to podařilo vůbec. 😉 Na takovéto technické záležitosti nemám vůbec talent (škoda že tu není pan Kalous, ten je na takovéto věci odborník). Ale ten z DR vymizel nějak hned po instalování toho nového formátu; možná že jím byl zhnusen natolik, že už s tím nechtěl mít vůbec nic společného.

  Takže jak říkám, chce to ještě trochu trpělivosti, než celý ten projekt technicky vyladím, ale ten naprostý základ přece jenom už máme k dispozici.

 9. Test. Koukám právě že mé jméno se tu objevuje jenom pod mou zkratkou. A jak jsem se právě dočetl, uživatelské jméno není možno změnit. Musím proto vyzkoušet, jestli to mohu obejít aspoň novým zadáním jména autora komentářů.

  V každém případě bych totiž chtěl zachovat ten systém z DR, že všichni zúčastnění budou vystupovat pod svým vlastním jménem. (Pokud by ke skrytí identity nebyly nějaké závažné důvody.) Ono to má přece jenom svoje výhody, když se nikdo nemůže schovávat za anonymní alias.

 10. No tak zdá se, že – naštěstí – i já zde mohu vystupovat pod vlastním jménem.

  Chtěl jsem se ještě zeptat: nemáte náhodou někdo kontakt na pana Petraska? Toho bych tu také velmi rád přivítal. Jeho glosy vždy dokázaly nevšedním způsobem okořenit běžící diskuse.

 11. Hlásím příchod, pane Poláčku.

  Děkuji Vám za Vaše úsilí a přeji všem, aby se zde cítili dobře.

 12. Hlásím se do (zatím) maličkého zdejšího houfce… Co se týká „ajťáckých“ dovedností jakož i kontaktů, nemohu nabídnout nic. Nezbývá mi než nám popřát dost elánu, vytrvalosti a jiných nezbytných předpokladů, aby se dílo dařilo.

 13. K tomu názvu mě napadá třeba „Diskuse s dobrou vůlí“ (etický kodex diskusí by tím byl obsažen již v samotném názvu). No, nevím … asi nic moc.

  Kdybychom se pak začali hádat, tak by takový název asi dost bil do do očí.

 14. Takže zde v prvé řadě vítám oba příchozí pány. Náš houfec je pro tuto chvíli skutečně velmi malý; ale jak známo, každý začátek je těžký. Jak už jsem myslím zmínil: záleží jenom na nás, jestli dokážeme toto fórum obohatit zajímavými myšlenkami. Pokud ano – pak jsou přece jenom určité vyhlídky na to, že se nám sem časem podaří zlákat i další účastníky. A to zdaleka nejen z okruhu bývalých diskutérů na DR. Já sám už mám na mysli dva takové „externisty“; jeden ovšem zatím váhá, podobně jako paní Hájková. 😉 Tak tedy uvidíme; jak říkám vše záleží na nás, dokážeme-li nalézt zajímavá témata. Respektive pokud budeme schopni o nich uvažovat více do hloubky, než je jinak v kraji zvykem.

 15. Ostatně, co se těch „zajímavých témat“ týče – tak tady opravdu nemám žádné velké obavy.

  Musím v dané souvislosti připomenout, že já jsem měl na DR poslední léta prakticky zákaz publikování. Byl jsem na černé listině. Nevím dodnes čím jsem natolik vzbudil nevoli redakce (či spíše vedení) DR; ale byla by zde dost nápadná časová souvislost s tím, že jsem se svého času vyjádřil kriticky na adresu řecké Syrizy. Která byla tehdy absolutní ikonou, fetišem (fundamentalistické) levice. A od té doby jsem byl pro DR jako autor nežádoucí; i když předtím byly mé texty vydávány víceméně bez jakýchkoli potíží; a jednou si dokonce redakce sama vyžádala můj výklad na jakési specifické filozofické téma.

  Zajímavé na celé té věci bylo: on mi nikdo nikdy neřekl, že jsem jako autor nežádoucí. Byl to prakticky naprosto stejný stav, jako když se v osmašedesátém oficiálně zrušila cenzura – ale pak zase zavládla tuhá normalizace. Takže celá řada literátů najednou nemohla psát, celá řada zpěváků nemohla vystupovat – ale nikdy jim nikdo oficiálně nesdělil, že jsou na černé listině. Jenom prostě když chtěli někde něco uveřejnit nebo někde vystupovat, tak to prostě „nešlo“.

  A se mnou to bylo naprosto to samé. Mnou redakci nabídnuté texty se najednou jakýmsi podivným způsobem „ztrácely“, nikdo mi neodpovídal; a jednou jsem dokonce dostal odpověď, že na zpracování mého textu redakce „nemá kapacity“!! Když veškeré „zpracování“ záleželo jenom v běžné kontrole předloženého textu, a v jeho vložení do adresáře nových článků. A když se vší samozřejmostí vycházely texty jiných autorů.

  A že se nijak nejednalo o náhodu, bylo jasně znát z jedné okolnosti: personální obsazení redakce se na DR dost měnilo. A když jsem můj text poslal někomu, kdo byl nový pro přijímání textů externích autorů, tak byl můj text vzápětí zveřejněn (a jednou jsem dokonce obdržel ujištění, že „jsme rádi že nám své texty posíláte“!) – aby se vzápětí u toho samého redaktora mé texty opět začaly „ztrácet“. Z toho všeho si troufám usuzovat víceméně s jistotou, že tento příkaz mé texty neuveřejňovat přicházel zcela „shora“. Což ostatně není žádné velké překvapení; právě vrchní vedení DR je jak známo vyhraněně fundamentalistické.

  Touto vzpomínkou chci poukázat na toto: z mé strany mám v záloze víceméně nepřeberné množství témat. – Nemohu sice samozřejmě zaručit, že tato témata budou zajímavá pro všechny; ale podle mého názoru se dotýkají tématických okruhů, o kterých bylo na DR dost intenzivně diskutováno, takže je možno dost velkým právem předpokládat že svou relevanci budou mít i tady.

 16. K tomu názvu: ty „Humanistické dialogy“ se mi opravdu zamlouvají čím dál tím méně. Je to takové moc intelektuální. 😉 Chvíli jsem uvažoval o názvu „Aletheia“, což byla řecká bohyně pravdy; ale to je také intelektuální, a navíc většina lidí by napřed musela hledat ve Wikipedii, co to vlastně znamená. Takže nakonec se začínám klonit ke zjednodušení stávajícího názvu na „Dialogy“. Což má ovšem zase tu nevýhodu, že je to značně nespecifické. I když potenciálně je v tom obsažena i ta „dobrá vůle“, kterou vnesl do hry pan Nushart. Protože „dialog“ je něčím více nežli pouhá diskuse; dialog je překračování, dialog je vycházení ze svých vlastních názorových a ideových pozic, je to přinejmenším krok směrem k pochopení pozic toho druhého.

 17. Exodus

  Ještě něco k tomu „exodu“: já jsem stejně už v poslední době začínal mít pocit, že celé to prostředí kolem DR už ztrácí svůj impuls. Že se tam do značné míry donekonečna přežvykují ta samá témata, respektive ty samé názory. Například redakce (či vedení) DR je přímo posedlá svým antibabišismem; už pan Kubička svého času jednou utrousil poznámku (i když tím měl snad spíš na mysli Forum24) o internetovém médiu, jehož prakticky jediným důvodem existence je neustálá polemika proti Babišovi.

  Takže jak řečeno: začínal jsem mít pocit, že celá atmosféra kolem DR je už dost vyčpělá, a intelektuálně neinvenční. A musím přiznat, že v poslední době jsem si už ani nedával námahu s tím, číst všechny nové články. Právě proto, že člověk mohl už předem víceméně s jistotou vědět, co bude jejich obsahem. Z tohoto hlediska to možná byl právě příhodný čas, že DR „zařízl“ ten diskusní sektor, a že nás tím vysloveně donutil pokusit se o vlastní projekt.

  „Exodus“ – ten název pro tuto počáteční stránku jsem nezvolil jenom čistě náhodně; neboť se jedná opravdu o zcela klasický případ, kdy se nějaká malá skupinka rozhodne, že je nutno opustit dosavadní způsob existence, i svou dosavadní komunitu, a vydat se založit něco zcela nového.

  V první chvíli je vše poznamenáno (i zde) právě jenom tím aktem odchodu, vše je stále ještě ovlivňováno především prožitou minulostí. Naděje na nový – lepší a nadějnější – počátek je zatím jenom neurčitou, mlhavou vizí. Nemáme v tuto chvíli žádnou záruku, že se nám náš nový projekt povede, že uspěje; ale jsem pevně přesvědčen o tom, že v tuto chvíli bylo naprosto nutné tento krok učinit.

 18. Vážený kolego,
  dostal jsem Vaše otázky týkající se mé pozitivního vymezení mé politické filosofie. Brzy na ně odpovím, musím si to ale promyslet, moje pojetí demokracie totiž by bylo možné formulovat takto: systém, v němž se maximalizuje pravděpodobnost, že účastníci si konsensuálně zvolí změnu spíše než katastrofu. Snad se mi podaří později na Vaše otázky odpovědět systematicky.
  Zdraví
  Václav Bělohradský

 19. Když jsem vkládal ten svůj poslední příspěvek (jak jsem z DR zvyklý – stále jeden za druhým pod sebe), ani jsem si nestačil všimnout, že zde mezitím přibyly příspěvky další, čemuž jsem pochopitelně velmi rád.

 20. Když tyto naše stránky našel i sám pan Bělohradský, snad tedy přece jenom nejsme nějakým opuštěným ostrovem, zcela zapomenutým v moři všech jiných internetových aktivit. Přece jenom tedy určitá naděje du budoucna. 😉

  Pane Bělohradský, především jsem Vám povděčen za Vaši reakci; už jsem se domníval že mé otázky na Vás se ztratily v průběhu přestavby DR. Nejsem si teď zcela jistý tím, kde chcete uveřejnit svou odpověď; zřejmě ale na původním médiu, tedy na DR. Tady bohužel ještě nejsme tak daleko, aby tu byla možnost umisťovat celé texty.

  Ale diskusi k Vaší odpovědi – upřímně řečeno tu bych raději umístil už sem, nebo přinejmenším také sem, na DR totiž opravdu nějaká smysluplná diskuse prakticky není možná.

  A v každém případě, pokud byste měl chuť se sám zúčastnit budoucích dialogů na této (vznikající) diskusní platformě, byl byste tu ovšem kdykoli vítán.

  —————————–

  Předběžná reakce na Vaši krátkou odpověď v meritu věci: už předem je možno s jistotou říci, že tento Váš názor by vyžadoval obsáhlou a do hloubky jdoucí diskusi. Ta alternativa „konsens nebo katastrofa“ se mi zdá být přece jenom až příliš dichotomická. I když samozřejmě chápu, co tím máte na mysli. A taktéž by bylo zapotřebí velice přesně určit, co má kdo vlastně na mysli pod pojmem „změna“.

  Takže ještě jednou: už samotné toto téma by vyžadovalo velmi obsáhlou diskusi. Pokusím se tak rychle jak jen možno zprovoznit alespoň nějakou diskusní stránku, kde by bylo možno na ten Váš text – pokud vyjde na DR – nechat alespoň link, a pak tuto diskusi vést zde.

 21. Pan Nushart: ne, „DRialogy“ ne, já se chci od celého toho prostředí na DR zcela principiálně odstřihnout (respektive „emancipovat“) – za prvé chceme být zcela svébytnou komunitou, s vlastními myšlenkami, nezávislou na komkoli jiném; a za druhé se chci zcela programaticky oddělit (a vlastně distancovat) od projevů levičáckého fundamentalismu, který je s DR nerozlučně spojený.

  Jmenovitě bych opravdu už neměl chuť ubíjet svůj čas nekonečnými diskusemi o tom, jestli ekonomika tržního kapitalismu je či není nejefektivnějším (dosud známým) typem ekonomiky, anebo dokonce o takových samozřejmostech, jako že Donald Trump dokázal oživit ekonomiku Spojených států.

 22. Ano, sám jsem si až teď povšiml, že když se napíše nějaký příspěvek jako „Odpovědět“, že se pak objeví hned pod tím příspěvkem na který je odpovídáno, a nikoli v časové posloupnosti. Což má pak ovšem tu nevýhodu, že jsou jednotlivé příspěvky na přeskáčku, a může se stát že nějaký bude zcela přehlédnut. Doporučoval bych proto ten button „Odpovědět“ raději nevyužívat; podívám se jestli je možnost abych ho zcela odstranil.

 23. Změnil jsem řazení příspěvků podle času, nové příspěvky jsou teď nikoli dole, nýbrž nahoře. Myslím že je to tak funkčnější a pohodlnější, není nutno vždy scrolovat až na dolní konec stránky. Ale pokud by byl většinový názor opačný, mohu to samozřejmě zase kdykoliv změnit.

 24. Nejnovější zpráva: po celodenní námaze se mi konečně podařilo alespoň jako test instalovat obecné forum.

  Přičemž: právě tuto funkci budeme asi sotva používat, nám se jedná především o diskuse pod konkrétními články, jak tomu bylo na DR. Zatím jsem ale nepřišel na způsob jak sem takovéto texty umisťovat. – Takže na to nejspíš padne zase celý zítřek.

  Ale jestli si to fórum někdo chce vyzkoušet jestli funguje, je to libovolně možné; tuhle testovací verzi stejně zruším.

 25. No – tak jak to vypadá, tak se mi přece jenom podařilo zřídit tu stránku, kde by se měly umisťovat naše budoucí texty. Tato stránka se dokonce nějak stala hlavní stránkou, aniž bych věděl jak. Ještě si s tím nastavením musím dost pohrát; ale jak to vypadá, tak všechny základní komponenty jsou už k dispozici.

 26. Tu stránku „TEXTY“ jsem musel ještě jednou změnit, vytvořil jsem ji teď jako samostatnou stránku. (Předtím byla nějak zaimplantovaná do „Úvodní stránky“.) Ta stránka „TEXTY“ – která má být ovšem hlavní stránkou pro naši činnost – by tedy od této chvíle měla mít víceméně definitivní podobu.

  Protože je důležité, aby se naše činnost rozběhla reálně co nejdříve, chystám se už v nejbližších dnech napsat do ní úvodní článek. Který zároveň bude mít obsahově dost společného s tím, jakým způsobem má být zaměřena celá tato diskusní platforma.

  Co se týče textů od jiných autorů: zatím jsem ještě nevyřešil definitivně otázku, jakým způsobem budou tyto umisťovány – jestli prostřednictvím administrátora, nebo eventuálně přímo. Myslitelný by byl také hybridní systém; což by ovšem také záleželo na počtu přispěvatelů (autorů). Prozatím bych prosil případné zájemce, aby mi své texty posílali na mou e-mailovou adresu, kterou jsem uvedl. (Pravděpodobně si pro daný účel později vytvořím novou, přímo na tomto webu.) Další podrobnosti pak budou projednávány na stránce „Organizační záležitosti“, kde se pokusím vytvořit ještě další rubriky.

  Tímto tato stránka „Exodus“ víceméně ztrácí na svém poslání být přechodným místem pro první informace a dohovory. I tady je ovšem možno ještě umístit nějaké další návrhy (především ještě předtím než se mi podaří blíže uspořádat tu stránku „Organizační záležitosti“.

  Mezitím jsem ještě za prvé přece jenom změnil název z „Humanistických dialogů“ na prosté „Dialogy“. Ale i tady platí, kdyby někomu přece jenom napadl nějaký příhodnější název, je kdykoli možné ho změnit.

  Jak je viditelné na první pohled, nainstaloval jsem také novou šablonu. (Ještě ji poněkud upravím, kromě jiného ohledně barev.) Její přednost vidím především v tom, že jsou zde okna pro psaní příspěvků mnohem širší – což pak vede k tomu že ty pak nejdou natolik do hloubky, a celá ta příspěvková (komentářová) část je pak mnohem přehlednější.

  Co se mi zatím nepodařilo (a obávám se, že na té hlavní platformě, čili WordPressu, ani nepodaří), je zavést nějakou rubriku respektive ukazatel ve smyslu „Nejvíce diskutované“. To by bylo snad možné na té stránce s (zatím jen zkušebním) fórem; ale to fórum je zase sotva použitelné pro umisťování textů (článků), což je pro nás právě zcela základní moment. Ještě se zkusím časem podívat jestli přece jenom neexistují nějaké možnosti (plug-iny) v tomto směru; ale přinejmenším zpočátku se budeme muset zřejmě spokojit s tímto relativně minimalistickým vybavením. Ale vzhledem k tomu že zde bude vycházet mnohem méně textů nežli na DR, tak snad nebude natolik obtížné zachovat si přehled o běžících diskusích.

  Tolik tedy k té dosavadní přechodové fázi; jak řečeno už v nejbližších dnech bych chtěl zahájit víceméně regulérní provoz, to jest umístit na stránku Textů můj první článek.

  Ještě jednou tedy zdravím všechny zájemce o účast na tomto novém fóru; a doufejme že se nám naše dílo bude dařit.

 27. Ještě jsem se chtěl zeptat: nemáte náhodou někdo kontakt na pana Štampacha? Pokud ano, dejte mu prosím vědět, že pokud by měl zájem uveřejnit nějaké své texty na našem – komentovaném – fóru, tak že je tato možnost pro něj samozřejmě kdykoli otevřena.

 28. HOTOVO

  Po dalším dni zápolení s technikou je konečně možno oznámit: v zásadě hotovo. Základní elementy jsou uspořádané, vkládání článků i jejich komentování by mělo fungovat. V nejbližších dnech (pravděpodobně už zítra) napíšu úvodní text.

  Trochu jsem rozmýšlel nad tím, jestli pro komentování článků máme používat prostou funkci která je na příslušné stránce pro tento účel k dipozici – anebo zda za tím účelem máme použít přidružené fórum. V zásadě by obojí bylo možné; obojí má své výhody i nevýhody.

  To jednoduché okno pro komentáře pod článkem: v zásadě zcela dostatečné, jsme na to ostatně už po léta zvyklí. Na rozdíl od DR je tady podle všeho možné dodatečně měnit vlastní komentář (alespoň mně to je možné, já jsem sice administrátor, ale mělo by to být možné i ostatním).

  Na fóru je výhoda, že je tam mnohem širší škála možností jak svůj text upravovat respektive zvýrazňovat; nevýhodou by ovšem byla ztráta bezprostředního kontaktu s původním textem. Sice by samozřejmě bylo možno diskusi zahájit tím, že by se na ten výchozí text umístil link; ale jak řečeno nebyla by to už natolik bezprostřední souvislost. Proto bych pro začátek navrhoval zůstat u zavedeného způsobu, tedy komentáře přímo pod článkem. Pokud by se časem vyvinula potřeba změny, tu je samozřejmě kdykoli možno provést.

  Malá nevýhoda u daného systému: okno pro psaní nového komentáře je až zcela dole (tedy v případě rozsáhlejších diskusí taktéž hodně vzdálené od výchozího textu). Což je někdy dost rušivé, když si autor komentáře chce ověřit nějaký detail z textu, musí scrolovat nahoru a dolů. Z toho důvodu jsem chtěl to políčko pro psaní komentářů přesunout nahoru (jako je to v novém formátu DR), ale bohužel to v použitém schématu není možné. Pokusím se časem ještě podívat, jestli to není možné změnit prostřednictvím nějakého externího plug-inu.

  Oblíbené funkce z původního DR – „Nejčtenější“ a „Nejvíce diskutované“ zde bohužel nejsou; nicméně je tu (a to sice na každé stránce) viditelný ukazatel „Nejnovější komentáře“, kde bude celkem jasně patrné o čem se právě nejvíce diskutuje. V každém případě teď na začátku, s minimalistickým obsazením a uspořádáním, tu asi sotva dojde k nějaké velké nepřehlednosti.

  Navíc je tu i rubrika „Nejnovější příspěvky“ (to jsou nové texty); a navíc je zde archiv, kde budou tyto texty zřejmě uspořádány podle data, měsíc po měsíci. To všechno dohromady dává v zásadě velmi přijatelnou míru přehlednosti. (Jak řečeno časem se ještě pokusím instalovat nějaká dílčí zlepšení, pokud nějaká objevím.)

  Ale – základní nastavení je tedy definitivně hotovo, a nic víc nám už nebrání pustit se do plného provozu naší nové diskusní platformy.

 29. Pane Poláčku, pan Štampach vám děkuje, ale prý se obává, že publikačního prostoru má asi dost: „Dingir a jeho Náboženský infoservis, Deník Referendum, Tvar, vlastní blog (http://ivan-stampach.bloger.cz) a Facebook a občas něco příležitostně.“
  Už jsem to sem jednou vložila, ale nezobrazilo se to. Asi protože jsem uvedla jeho mailovou adresu. Vím ze zkušenosti, že některé diskuse mailovou adresu neberou.

 30. No dobře, paní Hájková, v každém případě díky za zprávu. – Mezitím jsem ovšem už získal (alespoň doufám) určitou náhradu, taktéž jednoho zástupce spirituální frakce. 😉 I když možná ne bezvýhradně zrovna křesťanského zaměření. Ale chci se pokusit sem získat i jednoho zástupce té posledně jmenované skupiny.

 31. FÓRUM

  Vlastně už jsem základní přípravu naší nové diskusní platformy považoval – a také prohlásil – za skončenou; ale teď se přece jenom ukazuje potřeba revize.

  Musím se totiž vrátit k otázce použitelnosti diskusního fóra. Já jsem minule věc postavil tak, že ze dvou alternativ – fórum nebo diskuse přímo pod články – je pro naše účely smysluplnější alternativa druhá. Tedy bez fóra.

  Mezitím jsem si ale uvědomil, že nejlepší by nakonec byla přece jenom kombinace obojího. Ty diskuse pod jednotlivými články jsou totiž tématicky omezené v zásadě právě jenom na téma daného článku; a účastníci dřívějších diskusí na DR si jistě vzpomenou, že jsme často museli nějaké aktuální téma víceméně „vpašovat“ do diskuse pod nějaký článek, který byl alespoň vzdáleně tématicky příbuzný.

  Proto se opravdu jako souhrnně nejlepší jeví takový model, kdy pod vycházejícími články bude diskutováno v zásadě skutečně jenom na jejich vlastní tématiku; zatímco pro diskuse na obecná (respektive aktuální) témata by bylo určené samotné diskusní fórum. Představuji si to tak, že by tam byly jednotlivé diskusní místnosti, například „Politika“. Mohla by tam být také místnost dejme tomu „Obecné filozofické diskuse“; a pokud se mi podaří můj záměr získat pro náš projekt i ty dvě osoby s intenzivním spirituálním zaměřením které jsem už zmínil, pak by naprosto bylo možno otevřít i místnost s názvem dejme tomu „Duchovní diskuse“. – Ovšem to všechno záleží také na počtu aktivních účastníků. Pokud by nás tu nebylo více nežli nějakých 4 – 5, pak by nemělo smyslu rozjíždět nějaké do široka rozvětvené projekty.

  Ale ta potřeba pro obecné diskusní fórum se ukazuje opravdu velmi aktuálně (viz následující vstup); pokusím se tedy toto fórum v nejbližší době (snad už v průběhu dnešního dne) uspořádat a připravit k běžnému provozu.

 32. Téma pro diskusi: Michéa, Bělohradský, Barša, Drulák

  Jeden zcela aktuální poukaz: ke všem těm diskusím na téma „levicový kulturní liberalismus“ a „konzervativní socialismus“ v dnešním Salonu (příloha deníku Právo) vyšly hned tři velmi zajímavé texty; mohu proto velmi doporučit každému, kdo se o tuto problematiku zajímá, si dnešní Právo opatřit.

  Především je tu velkoformátový text politologa P. Barši, který výslovně reaguje na příslušné články na DR; ke konci svých úvah klade velice provokativní otázku, zda taková (konzervativní) levice která by se postavila na stranu „prostého lidu“, by byla ještě skutečnou levicí.

  Hned poté je umístěn text V. Bělohradského v zásadě na tu samou tématiku. A nakonec je zde i článek P. Druláka, bezprostředně o něčem jiném (ekologie) – ale nakonec se také jedná o téma vztahu individualismu, společnosti a pospolitosti. (Především ta konfrontace pojmů „společnost“ a „pospolitost“ je velmi zajímavá.)

  Právě takováto aktuální témata jsou tím, co je možno smysluplně prodiskutovávat jenom na diskusním fóru (v tuto chvíli tak jako tak nemáme ještě žádný text pod který by tato témata bylo možno alespoň „vpašovat“). Právě tyto aktuální články v Právu mě definitivně utvrdily v přesvědčení o nutnosti provozovat zde i samostatné diskusní fórum. Jak řečeno, pokusím se o jeho zřízení (tj. základní uspořádání) ještě v průběhu dnešního dne; snad to nebude nic tak složitého, jako bylo samotné zřízení tohoto webu.

 33. Díky za informaci, pane Poláčku. Právo už jsem si koupila. Ještě bude nějaký čas trvat, než si to prostuduji, protože mám teď už nějakou práci na zahrádce i doma.
  Já jsem napsala o Michéovi ještě jeden text, a sice pro web Křesťan dnes. Vyšel minulý týden, ale u křesťanů nijak moc neuspěl. https://www.krestandnes.cz/levicovi-antiliberalove/
  Další článek o konzervativním socialismu už nemám v plánu

 34. Dobře, paní Hájková; ale ten link na ten svůj článek vložte prosím ještě přímo do fóra, zrovna jsem tam otevřel toto téma. – Ostatně také teď nemám čas ho číst, musím se vydat na válečnou výpravu – totiž nakupovat. 😉

 35. FÓRUM OTEVŘENO!

  Jestliže jsem doufal, že (definitivní) zřízení fóra bude jednoduchou záležitostí, značně jsem se zmýlil. (V kosmu WordPressu zřejmě principiálně neexistuje nic jednoduchého.) Nicméně – po několika dalších hodinách práce se i toto podařilo – fórum je otevřeno! A to sice hned s jedním aktuálním tématem.

  Tím je v zásadě ukončena přechodná fáze spojená s procesem instalace této webové stránky. Těžiště našich dalších diskusí a dohovorů by se tedy mělo přesunout na stránky fór, respektive pod jednotlivými články. A tímto tedy všechny ještě jednou zvu k aktivní účasti na vzájemné výměně názorů a myšlenek.

  Přístup na fórum: z příslušné formulace v daném menu to nebylo zcela jednoznačné, ale podle všeho by měl mít možnost do fóra vstupovat a do něj přispívat každý, kdo vůbec může vstupovat na tento web. Pokud by snad v tomto ohledu něco nefungovalo, dejte mi vědět tady, na této stránce.

 36. Chce to po člověku uživatelské jméno a heslo. A když si nějaké vymyslí, tak mu ho to nebere.

 37. PŘÍSTUP NA FÓRUM

  Ano, paní Hájková, opravdu to s přístupem na fórum není tak jednoduché, jak jsem si myslel. Účast ve fóru je možná jenom pro ty, kdo administrátor (tedy já) do systému zaregistroval jako „Uživatele“. K tomuto účelu potřebuji dvě věci:

  1. Plné jméno dotyčného
  2. E-mailovou adresu žadatele.

  S těmito údaji pak mohu vytvořit „Nového uživatele“, který pak dostane zprávu na svou e-mailovou adresu, a své přístupové heslo. Které pak následně může (respektive má) změnit.

  Pro paní Hájkovou jsem ten status „Uživatel“ právě teď vytvořil (kdybyste ten mail náhodou nedostala, dejte mi prosím vědět; ale vlastně by to muselo fungovat. Ledaže bych udělal chybu při psaní adresy.)

  Od pánů Horáka a Nusharta jejich e-mailové adresy už mám; ale ti ostatní, kdo by se chtěli zúčastnit diskusí na fóru, ať mi prosím pošlou potřebné údaje. Na obvyklou adresu: Jopol@posteo.cz

  Nevím v tuto chvíli sám, jestli tento krok je nutný i pro diskuse pod (budoucími) texty. Nelze tedy vyloučit, že kdyby někdo chtěl diskutovat jenom pod těmi texty, že by nepotřeboval toto registrování jako „Uživatel“. Ale to jen tak mimochodem.

 38. Opravdu, na každém kroku tu člověk zakopne o nějaký problém. Při pokusu o registraci „Nového uživatele“ mi to nechtělo brát české znaky. Nevím jaký to teď bude mít důsledek pro diskuse ve fóru; doufám že ta jména bez čárek a háčků budou jenom v samotném systému, ale že jinak budou jména v pořádku.

  Takže v tuto chvíli jsou jako „Uživatel“ v systému zadáni tito účastníci: paní Hájková a pánové Horák a Nushart.

 39. Další členové

  Zdá se, že naše původně nepatrná skupinka se přece jenom pomalu začíná rozrůstat. Takže zde tímto vítám pana Profanta; účastníkům diskusí na DR ho dozajista nemusím nijak dále představovat.

  Oproti tomu musím představit především následujícího účastníka, pana Rainera Rittera. Jak už napovídá jeho jméno, je původu německého; a určitý problém je v tom, že neovládá český jazyk. Nicméně jsem opravdu rád že jsem ho pro účast na naší nové diskusní platformě mohl získat; za prvé je to můj dlouholetý blízký přítel, za druhé jeho názory na svět (a na umění) jsou krajně blízké mým vlastním, takže zde získám silnější pozice 😉 – no a za třetí je to velice uvážlivý a rozmyslný člověk, takže jsem přesvědčen že jeho názory a myšlenky budou dozajista nemalým obohacením našich diskusí a úvah.

  Jak řečeno jistý zádrhel je v tom, že neumí česky. Nabízí se ovšem možnost využívat služeb nějakého internetového překladače (např. Google-translator). Ovšem – tyto automatizované překlady bývají mnohdy velice svérázné, je tu nebezpečí zkreslení smyslu. Takže uvažuji o té možnosti že by své příspěvky v diskusích psal buďto v němčině anebo – spíše – v angličtině, a pak by k tomu připojil ještě onen strojový překlad. Takže jeho základní myšlenku by bylo – doufejme – možno vyčíst i z té české verze; a kdo by k tomu cítil potřebu, mohl by sáhnout po verzi originální. – Pokud by pak někdy napsal i nějaký vlastní text (doufám že ano), pak bych mu je zřejmě do češtiny překládal sám.

  Tento nový účastník by mohl zajímat především paní Zemanovou (jste tu ještě?…) – neboť se velice zajímá o umění, především o film, hudbu a výtvarné umění, v prvé řadě malířství. A na rozdíl ode mě je v oboru umění opravdovým znalcem; nakonec jeden z uvedených oborů sám studoval. – Takže kromě jiného uvažuji i o tom, že případně by tu bylo možno zřídit i samostatné diskusní fórum s uměleckou tématikou. Uvidíme.

  ——————————

  Mezitím jsem jak paní Zemanovou tak pana Profanta zaregistroval do systému jako „Uživatele“, tedy s oprávněním zúčastnit se diskusí na fórech. Dostanete tedy e-mail s přístupovým heslem.

 40. Grafická úprava

  Základní stránky potřebné pro provoz naší diskusní platformy jsou tedy už vytvořeny; existuje ovšem ještě možnost grafické úpravy respektive zkrášlení těchto stránek, tj. nějaký obrázek v záhlaví. Kdyby tedy někdo měl nějaký návrh v daném smyslu, byl by vítán. Tento obrázek či logo by měl splňovat tyto základní podmínky:

  – nějakým způsobem korespondovat s charakterem těchto webových stránek: setkávání lidí s různými životními názory, ale se společným cílem obecného humanismu

  – měl by být na první pohled obecně srozumitelný respektive úhledný (tj. nějaká abstraktní kompozice dejme tomu od Stelly by asi nebyla tím nejvhodnějším výjevem) – ale zároveň by měl vyjadřovat i nějakou hlubší dimenzi

  Pokud byste tedy někdo měl nějaké návrhy, pokud by ten obraz byl dostupný z internetu (ovšem pozor na copyright!), pak je možno tu umístit link; případně je možno ten návrh poslat na stálou adresu: Jopol@posteo.cz

 41. Paní Hájková, ten Váš článek na „Křesťanu“ jsem okomentoval ve fóru.

 42. Instaloval jsem nové fórum: Asgaros forum. Důvod byl především ten, že na prvně zřízeném fóru (bbPress) je příliš malé písmo.

  Ale to Asgaros forum je zatím jenom v testovací fázi, ještě nevím jestli ho zachovám, nebo zase odstraním. Až na další jako jediné platné fórum platí tedy to „Obecné fórum“, pod rozcestníkem „Fóra“.

  Dodatek: Ale leccos hovoří pro to, že opravdu jako hlavní diskusní fórum bude zřízeno to Asgaros. Za prvé písmo je přece jenom znatelně větší; a za druhé formát pro psaní textů je jiný, více do šířky, což pak celou strukturu příspěvků dělá mnohem přehlednější. Ještě to všechno musím blíže prozkoumat, ale tato okolnost opravdu velmi výrazně hovoří ve prospěch fóra od Asgarose.

  Edit: situace se mění doslova každou hodinou, objevil jsem další fórum, které má zřejmě nejvíce možností nastavení, kromě jiného je možno nastavit i velikost písma. Celkově to tedy dost ukazuje ve prospěch tohoto posledního fóra.

  Prozatím je možno diskutovat dále v běžící diskusi na tom v pořadí prvním fóru; ale jako aktivní bude do budoucna zřejmě zřízeno nějaké jiné. Toto se pak pokusím někde archivovat, aby jeho obsah nebyl ztracen.

 43. Publikoval jsem první text; tím je víceméně definitivně zahájen běžný provoz.

  Ještě musím upravit fóra; do užívání vstoupí to fórum, které je v současném přehledu zcela vpravo.

 44. Změnil jsem znovu časové řazení komentářů; zjistil jsem že řazení komentářů pod texty od nejnovějších (nahoře) k nejstarším působí dost nepřirozeně (a z DR jsme už zvyklí na opačné pořadí); což by pak vedlo k tomu že by snadno mohlo dojít k přehlédnutí nových komentářů.

  Na straně druhé u sloupku „Exodus“ by bylo lepší pořadí opačné, aby bylo možno hned na první pohled vidět nejnovější zprávu. Ale nedá se nic dělat, ty texty jsou přece jenom vlastním jádrem zdejšího projektu, zatímco zprávy v „Exodu“ jsou jenom organizačního charakteru. Ostatně v dohledné době onen „Exodus“ přesunu někam do archivu, a místo toho vytvořím rubriku „Nástěnka“, právě pro aktuální zprávy a sdělení.

 45. Konečně se mi podařilo zřídit nové fórum, a přesunout do něj obsah původního fóra (diskusi na téma „Kulturní liberalismus a konzervativní socialismus“). Zároveň bylo to původní fórum odstraněno.

  Tím tedy byly zároveň dokončeny poslední zásadní úpravy, které jsou relevantní pro běžný provoz těchto webových stránek. Jediná úprava kterou ještě chystám že místo této rubriky „Exodus“, která tímto ztrácí svou aktuálnost, zřídím rubriku „Nástěnka“, kde bude možno zanechávat případné aktuální zprávy ohledně provozu webu.

 46. Já si prozatím jen dovolím poznámku ohledně stylu diskuze. Jedním z největších diskuzních hříchů podle mě, když se lidé nesnaží pochopit, co se jim druhá strana snaží sdělovat. Tudíž třeba takovému Martinovi Plevovi bych vyčítat mnohé ohledně jeho diskuzního stylu, ale třeba jeho nesouhlas s tím, že Trump oživil americkou ekonomiku, nikoli. Na druhou stranu každá diskuze by měla asi mít své limity a pokud je někdo nějakým tématem např. obsesivně posedlý či se dopouští excesů jak např. propagace zabíjení určitých skupin obyvatelstva, je podle všeho dobré takovéhoto člověka zastavit.

  Je myslím třeba vyvážit snahu o demokratičnost a otevřenost s přirozenou snahou lidí sdružovat se se sobě podobnými, což ovšem může vést k sektářství, tak jak jsem to vícekrát třeba na facebooku zažil. Zároveň je podle mě vhodné vybalancovat razanci diskuzních útoků, které bych se do jisté míry nebránil, ovšem s tím, že by neměly přejít v opakované urážky bez argumentů. Moderace demokratické diskuze je zkrátka náročná. Sám jsem si to kdysi zkoušel a trpěl jsem pochybnostmi, zda to dělám správně.

 47. Pane Krupičko, v zásadě právě z toho důvodu jsem jako první příspěvek do hlavní rubriky „Texty“ napsal úvahu na téma „boj identit“. Protože to je právě o tom. A já jsem pak (ve spojení s jedním dodatkem v komentářích) dospěl vlastně k dvojímu závěru: že na straně jedné je tento boj identit nejenže nevyhnutelný, ale také potřebný a pozitivní. Neboť jenom tato konfrontace různých názorů a náhledů nás může přivést někam dál. Tedy: určitý střet, konflikt i boj musí být. Ale – na straně druhé je stejně tak zapotřebí, aby si každý byl (alespoň v nějaké základní míře) vědom relativnosti své vlastní „identity“, tedy svého vlastního přesvědčení. A mít tedy alespoň určitou míru pochopení, nebo přinejmenším tolerance pro postoj protistrany.

  To je tedy víceméně to samé, co jste tady napsal Vy sám. Co se pak těch limitů týče: zrovna dneska jsem takový případ musel řešit, na mém jiném fóru, kde vzájemné invektivy některých účastníků překročily přijatelnou hranici. Tady je můj postoj jasný a jednoznačný: něco takového na diskusních platformách, kterých jsem správcem, zásadně nepřipouštím. Ve věci samé je možno polemizovat se zápalem a třeba i poněkud vyhroceně; ale není přípustné převádět celou záležitost do čistě osobní roviny.

  Ovšem – problém by byl samozřejmě tam, kdy by jedna strana zastávala názory natolik provokativní, že by si o ostrou odpověď „koledovala“ sama. Řešit takové situace je opravdu krajně obtížné; a je možno se rozhodovat jenom případ od případu.

  Mimochodem, ještě co se těch vlastních názorů – a jejich zaryté prosazování týče – já se to téma „boj identit“ chystám ještě jednou projednat, v trochu konkrétnější rovině, ten text by měl nést titul „Lesk a bída fundamentalismu“.

 48. UŽÍVÁNÍ FÓRA

  Dovolím si znovu poukázat na to (hlavně pro později příchozí), že diskuse je možno vést i na obecném fóru. Tam je možno vkládat i nová, aktuální témata (třeba i jako link na nějaký zajímavý článek který někde vyšel), která jsou tématicky mimo diskuse k (hlavním) textům.

  Zřizovat nová fóra může zřejmě jenom administrátor (tedy já); ale do toho Obecného fóra které jsem tam zřídil může nová t é m a t a vkládat každý účastník. Alespoň tak by to mělo být nastavené; pokud by to snad nefungovalo, dejte mi vědět.

 49. Zřídil jsem rubriku „Umění a kultura“. Zatím jen tak trochu na zkoušku, podle toho jaká na ni bude rezonance.

  Nejen politikou je živ člověk; a ani nejen filozofií či podobným. My jsme v našich životech estetickým vnímáním obklopeni více, nežli si asi běžně dokážeme uvědomit. Vždyť nakonec všechno kolem nás hodnotíme intuitivně podle toho, jestli se nám to „líbí“ nebo „nelíbí“. Ale toto naše základní rozlišování a hodnocení je právě jenom intuitivní; to znamená je neřízené, neovládané naším bdělým vědomím, naším duchem.

  Právě toto je pak vlastním účelem umění, kultury, estetiky: naše vrozené, intuitivní vnímání a hodnocení světa vytříbit, kultivovat, učinit vědomým. A proto byla i zde zřízena tato rubrika.

  Kdo by do této rubriky chtěl vkládat vlastní příspěvky – zatím by to bylo možné jenom jako u „Textů“, tedy přes mé zprostředkování. Pokusím ale najít nějaký způsob, kdy by tam každý své náměty, obrazy atd. mohl vkládat přímo. Snad se mi to podaří.

  ———————————

  Dodatek: po jistých komplikacích a peripetiích (jako obvykle) se mi podařilo do té rubriky „Kultura a umění“ přece jenom implantovat nové fórum. Tím se tedy otvírá pro všechny registrované Uživatele možnost na tuto stránku umisťovat své příspěvky přímo, bez zprostředkování administrátora.

 50. Rád bych se zeptal někoho, kdo má přístup do diskusí na DR, zda už mu to funguje. Včera mi z DR přišlo oznámení, že komentáře uživatelů už jsou nyní zobrazitelné po kliknutí na jméno.

 51. Po kliknutí na jméno diskutujícího to Funguje následovně: 500
  Request failed with status code 404

 52. Aha, když je tam „název“, tak tam není „jméno diskutujícího“. Na funkčnost diskusí v DR jsem se ptal já.

 53. Vypadá to takhle: po kliknutí na jméno diskutéra se objeví jeho nedatované příspěvky, a to od toho nejstaršího, jak se zdá. Pořadí není možné otočit, takže k nejnovějším je nutno se proklikat, ale to u lidí, kteří na DR diskutovali celá léta, vyžaduje trpělivost, kterou nemám. Takže konstatuju, že je to celé nanic.

 54. Pane Nusharte, je to opravdu nějaké prokletí – zrovna když jsme se v daném tématu dostali k jádru věci, tak zradila technika.

  Já Vám tedy s dovolením odpovím tady: a to sice ve fóru, protože tady na to zrovna není žádné jiné příhodné téma.

 55. Mimochodem: prosil bych ctěné účastníky, aby pro podobné hovory používali raději rubriku „Nástěnka“, která je tu právě pro takovéto organizační a jiné záležitosti. Rubrika „Exodus“ byla jenom přechodnou záležitostí, a v současné době je už v zásadě pasé; jenom z nedostatku jiného příhodného úložiště jsem ji přivěsil ještě sem.

 56. Paní Zemanová, jak to popisujete, to asi funguje pro „registrované“ diskutéry. Ale v minulosti jsem mohl kliknout na jméno „registrovaného“ diskutujícího i jako „neregistrovaný“ a měl jsem hezký přehled datově seřazen.

 57. Děkuji za reakce. Nemohu se na DR totiž vůbec přihlásit, takže jsem jsem přemýšlel jestli mi Alzheimer třeba nezměnil přístupové heslo… Ale spíše ho podezřívám neprávem. Je tedy možno se tam přihlásit (aby se objevil rámeček pro napsání příspěvku), nebo to přihlášení na DR nefunguje vůbec nikomu?

 58. Mně to nefunguje také; a zřejmě nikomu dalšímu, jak vyplývá z dalších odpovědí.

 59. Děkuji pane Poláčku. Tak snad to s tou mojí pamětí ještě není tak špatné a heslo tedy bylo v pořádku.

 60. Potvrzuji. Přihlašování nefunguje. Předtím jsem to dlouho nezkoušela.
  Takže se zdá, že buďto trvá nemohoucnost ajťáků, kteří vytvořili nový formát DR, anebo o nápravu není ze strany redakce zájem. Pak je ovšem ten odstaveček, kde tvrdí, že jsou rádi, že nás mají, hloupým výsměchem

 61. Já jsem se tam chtěl přihlásit jenom proto, že pan Pleva tam má docela zajímavé stanovisko k tomu tématu s konzervativním socialismem. Jinak jsem tam už taky víceméně nepřítomen.

 62. Přihlašování registrovaných na DR stále nefunguje. Být to ve firmě, tak by takového webmastera už dávno vyhodili.

 63. Pane Poláčku, pokud chcete panu Plevovi k článku něco sdělit, můžete mu to napsat na Facebook. Já ho mám v „přátelích“. Případně byste ho mohl pozvat sem.

 64. Paní Hájková, díky za nabídku, ale panu Plevovi jsem stačil krátký komentář pod jeho článek napsat ještě předtím než „spadla klec“. Ten můj komentář jak řečeno byl jenom krátký; v daném případě s názory pana Plevy téměř bezvýhradně souhlasím, celkem se kryjí s tím, co jsem sám napsal o pozici P. Druláka v mém textu „Tři příliš snadné odpovědi“.

  Pozvat ho sem: já jsem sem pozval vlastně všechny účastníky (dřívějších) diskusí na DR; takže ten kdo má zájem ten tu je. Nevím ovšem s jistotou, zda všichni to mé pozvání viděli. Pokud ho tedy máte v přátelích, samozřejmě mu můžete poslat ještě jedno upozornění respektive poznání, pro jistotu.

  Co se samotného tématu týče, tak na DR vyšla teď odpověď P. Druláka na hodnocení jeho postoje od pana Plevy. Tato odpověď je také ovšem zajímavá; Drulák tu konkretizuje některé své pozice, nicméně se obávám, že ve věci samé neříká nic podstatně nového. Jinak řečeno: že své přinejmenším latentně reakční pozice umně skrývá za kouřovou clonou intelektuálně velmi vycizelovaných (pseudo)argumentů. Vzhledem k tomu že na DR stále není přístup, nejspíš k tomu jeho článku připíšu komentář pod tím mým vlastním textem „Tři příliš snadné odpovědi“.

 65. Pan Kalous: nejlepší vtip je, že za tento webmasterský paskvil DR vyhodil tuším sto tisíc (navíc z nemalé části z našich vlastních peněz).

  Já jsem si tento web pořídil za 25 euro, tedy necelých 700 korun (ročně); a přitom funguje bez jakýchkoli závad, a alespoň podle mého názoru je nesrovnatelně přehlednější nežli ten stotisícový výtvor na DR.

 66. Možná bude dobré zvážit, zda měsíční příspěvek přece jenom nevěnovat raději na Unicef nebo na podobný dobročinný projekt.

 67. No ano; já tam mám předplaceno do konce roku, ale jestli to pak prodloužím, tím si v tuto chvíli nejsem vůbec jistý.

 68. Pan Kalous: třeba koronavirus zaviroval i stránky Deníku Referendum, kdo ví?… 😉

 69. Projekt Deník Referendum

  Ještě něco k tomu celému projektu kolem Deníku Referendum: já jsem se – v souvislosti se změnou formátu DR – náhodně podíval na některé starší příspěvky na něm, ještě z dob jeho počátků. A byl jsem opravdu nemálo překvapen: tehdy na něm ještě byli účastní (a to přímo v diskusích, ne pouze občasným článkem jako dnes) i renomovaní představitelé levicového hnutí, sociologové, filozofové, kulturní pracovníci… Ale postupem času téměř všichni nějak „vymizeli“. A tady se nutně staví otázka, proč.

  Budiž; samozřejmě právě protože to jsou specialisté ve svých vlastních oborech, tak se museli věnovat především odborným diskusím, ve svých vlastních kruzích, ve svých vlastních médiích.

  Ale stejně i tak se nabízí i ta odpověď, že ten „projekt Deník Referendum“ i proto ztratil své původní pozice, protože ztratil svůj dřívější impuls. Protože – krátce řečeno – nebylo o čem diskutovat. Bylo sice samozřejmě stále ještě možno probírat to či ono; ale to spíš už jen tak „aby řeč nestála“. Chybělo nějaké opravdu nosné téma, které by mohlo tábor levice sjednotit na společném projektu.

 70. Řekl bych že jde o rezignaci a všeobecný útlum . Duch doby ustrnul – ještě se nevytvořilo paradigma upřímného nezájmu o aktuální politický projekt, kterému vévodí nezlomný apetit konzumní společenské nálady. Katastrofické prognózy jsou doménou strnulé bezradné menšiny a i ta má velké problémy s odpovědí jak naložit se svými privilegiemi. I tváří v tvář čemukoliv nejhoršímu, nemluvě na dálnici při 240km/h…bych si tipnul.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *