Autoportrét

Eva Hájková

AUTOPORTRÉT

Jsem obraz bez rámu

trošičku rozpitý

Nepatřím do chrámu

Možná jsem graffiti

Nejenže nemám rám

a pevné obrysy

já ani nehledám

vitrínu s nápisy

Možná že šokuji

barvami na stěně

Možná se maluji

poněkud zkresleně

Jsem součást přírody

jak voda nebo vzduch?

Jsem dílem náhody?

Jsem tu že chtěl mne Bůh?

BŮH MLUVÍ

To pro tebe jsem všechnu krásu stvořil

Hvězdy

i záři měsíce

blankyt oblohy

i mraky

bílé jak sníh

narůžovělé i stinné

se zlatotřpytným lemem

ledovce i vodopády

i hukot mořského příboje

šumění deště i obilí

měkký mech

i trávu ostřici

sladkost medu

i hořkost pelyňku

zpěv slavíka

i houkání sovy

vůni lip

i chlad lesního stínu

horký písek

i květy orchidejí

Stvořil jsem to všechno pro tvé smysly

Stvořil jsem to proto

aby ses nemohl vynadívat

abys naslouchal

abys ochutnával

aby sis přivoněl

aby ses dotýkal

Stvořil jsem to proto

abys žil rád

abys mě hledal

abys mě miloval

abys chtěl být se mnou


Napřed jsem se domníval, že bude velmi obtížné nalézt nějaký ilustrační obrázek k tématu „Autoportrét“. Ale poté se ukázalo, že v daném případě je naopak příhodných námětů celá řada, takže bylo spíše obtížné vybírat. Připojuji tedy závěrem ještě několik dalších umělecky výrazných autoportrétů.

Van Gogh

Albrecht Dürer

José Garcia y Más

3 komentáře u „Autoportrét“

 1. Pro tentokrát mi paní Hájková poslala jenom jednu básničku. Proto jsem k ní připojil ještě jednu starší, doposud nepublikovanou; která tematicky s onou první docela dobře souvisí, respektive jako by odpovídala na položenou otázku.

 2. K básničce „Autoportrét“: ta mě upoutala především jakousi svou kompaktností, a to jak sdělení tak i formy. Krátké verše jsou upnuty do jasných, jakoby úsečných rýmů, což evokuje pocit přímočaré sdělnosti a jednoznačnosti. Obsahově pak báseň začíná určitým sebezpochybněním vlastní existence, nebo přinejmenším vyjádřením nejistoty vlastního sebehledání, vlastního sebeurčení; aby pak v samotném závěru – a v tu chvíli už nečekaným – zvratem se náhle, byť i jako otázka, vynořil pro tuto zpochybněnou existenci nový, pevný fundament.

 3. Následující básnička „Bůh mluví“, ačkoli je staršího data vzniku, jako by byla rozšířenou pozitivní odpovědí na skeptické či hledající otázky po smyslu vlastní existence.

  Stvořil jsem to všechno pro tvé smysly
  Stvořil jsem to proto
  aby ses nemohl vynadívat
  abys naslouchal
  abys ochutnával
  aby sis přivoněl
  aby ses dotýkal
  Stvořil jsem to proto
  abys žil rád

  – to je sdělení které může přijmout za své i ateista. Dokud zde budeme my a dokud budeme mít schopnost vnímat tento svět naším smyslem pro krásu, dotud bude mít naše existence svůj smysl a své oprávnění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *