Déšť. Antika.

Eva Hájková

Déšť

Dešťové kapky bubnují na sklo

smuteční pochod.

A já tu tak sedím

a tiše naslouchám

jejich koncertu.

A říkám si –

už tak dávno

nevyšlo slunce,

aby svým žhavým vodotryskem paprsků

zkropilo letní louky

jako je dnes

zkrápí déšť.

Antika

Stojíš

a stíny vysokých bílých sloupů

které už nenesou nic

než věčně modrou oblohu

se ti sklánějí k nohám.

Čas je neúprosný.

Ubírá na kráse

i na slávě.

Zahlazuje stopy.

Jenom zářící slunce

si pamatuje

na triumfy vojevůdců

i na sténání otroků.