Forum

AMBIVALENTNÍ CHARAK...
 
Notifications
Clear all

AMBIVALENTNÍ CHARAKTER LIBERALISMU  

  RSS

Josef Poláček
(@admin)
Member Admin
Přidal se: před 6 měsíci
Příspěvky: 8
9 dubna 2020 12:46  

Takže pane Nusharte: zdá se že jsme si konečně opravdu vyjasnili pozice. Vaše základní námitka je tedy zřejmě taková, že jestliže je liberalismus sám příčinou vadného stavu - tedy vlny konzervativního nacionalismu jakožto reakce na vnitřní prázdnotu a individualismus liberalismu - že je tedy protismyslné, abychom právě tento liberalismus chápali jako poslední záchrannou brzdu právě před tímto reakčním nacionalismem.

Bezpochyby, pane Nusharte - to je velmi silný argument. A přece - přece bych trval na tom, že jakkoli je to protismyslné, přesto tomu právě tak je.

Připomeňme si: jestliže je liberalismus ve své podstatě ambivalentní, rozporuplný - pak stejně tak ambivalentní a rozporuplné je nutně i jeho působení.

Nastává tedy skutečně ten - o sobě dozajista paradoxní - stav, že liberalismus potírá následky toho, co sám způsobil! Tady je ale právě nutné rozlišovat mezi příčinou a následkem, abychom pochopili toto dvojí působení liberalismu. Ano, liberalismus opravdu svým nihilismem fakticky zapříčiňuje onu vlnu konzervativní reakce; nicméně na straně druhé je to opravdu zase tento liberalismus, který brání této nacionalistické reakci, aby se zmocnila (přílišné) moci. 

Ještě jednou: ano, je to paradox, je to zcela protichůdná činnost liberalismu; ale tato rozporuplnost plně vyplývá právě z vnitřní rozpolcenosti liberalismus samotného. Z toho, že má jak své negativní, tak ale i určité pozitivní stránky. 


Citace
Josef Poláček
(@admin)
Member Admin
Přidal se: před 6 měsíci
Příspěvky: 8
9 dubna 2020 12:48  

Ostatně, pane Nusharte, pořád mi není tak docela jasné, co Vy sám byste navrhoval jako alternativu.

To jest: samozřejmě že je možno si představovat a přát řešení jiné, opravdové; jenže nedá se nic dělat, v současné době takovéto pravé a ryzí řešení současných problémů společnosti k dispozici nemáme. Takže tu pořád máme nakonec jenom ten liberalismus, jako tu poslední "záchrannou brzdu". A všechno hovoří pro to, že kdybychom neměli - alespoň! - tento liberalismus, že by bylo ještě mnohem hůře.


OdpověďCitace
Josef Poláček
(@admin)
Member Admin
Přidal se: před 6 měsíci
Příspěvky: 8
9 dubna 2020 12:53  

A ještě jednu věc je nutno si uvědomit: ve skutečnosti to není ani liberalismus sám, který by byl prapůvodní příčinou současného stavu vnitřního rozpadu společnosti. Tou prapůvodní příčinou je v prvé řadě reálný, materiální rozvoj novodobé společnosti - tedy nástup průmyslové (a poté postindustriální) společnosti. Která sama svou silou roztrhala předchozí "tradiční" vztahy ve společnosti. A druhou příčinou byl - ruku v ruce s nástupem průmyslového věku - nástup osvícenského racionalismu. 

Liberalismus sám je až ideologicko-politickým důsledkem těchto reálných změn v životě společnosti. Takže my sice můžeme - do značné míry právem - tento liberalismus kritizovat pro jeho povrchnost, pro jeho individualismus, pro jeho atomismus; ale nesmíme zapomínat na to že tento liberalismus je konec konců sám jenom důsledkem, a nikoli příčinou. A že pokud bychom náš boj zaměřili jenom a výhradně proti němu, že by se pak do nemalé míry jednalo jenom o boj proti větrným mlýnům.


OdpověďCitace
Share: